معرفی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1372 با پذیرش 86 دانشجو در رشته های پزشکی ، پرستاری ، مامایی و کاردانی علوم آزمایشگاهی تاسیس گردید. 

دانشکده پزشگی این دانشگاه در سال 1372 با پذیرش تعداد 36 دانشجو در محل بیمارستان بوعلی تشکیل و آغاز به کار کرد و در سال 1375 به ساختمان اصلی نقل مکان نمود. 

آموزشکده پیراپزشکی نیز در سال 1375  فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.آموزشکده بهداشت در سال 1375 وابسته به دانشکده پزشکی و پیراپزشکی بود که در سال 1378 از دانشکده های مذکور منفک شده است. 

دانشکده پرستاری و مامایی نیز ، همزمان با دانشکده پزشکی در سال 1372 در محل بیمارستان بوعلی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. 

دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز در سال 1372 افتتاح و با پذیرش 20 نفر دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود . 

دوره های شبانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در مهر ماه 1374 تاسیس و از طریق آزمون سراسری نسبت به پذیرش دانشجویان در رشته های پرستاری، مامایی، رادیولوژی، هوشبری واتاق عمل اقدام نمود. 

 

در حال حاضر تمامی رشته های تحصیلی این دانشگاه ، فقط در دوره روزانه بوده که عبارتند از :

 

در مقطع دکتری تخصصی : 

 •  بیماریهای داخلی
 •  بیماریهای اطفال
 • بیماریهای زنان
 • بیهوشی

 

در مقطع دکتری عمومی : 

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

در مقطع کارشناسی  ارشد : 

بیوشیمی بالینی

 

در مقطع کارشناسی  :

 • فنآوری اطلاعات سلامت
 • علوم آزمایشگاهی
 • رادیولوژی
 • هوشبری
 • پرستاری
 • مامائی
 • فوریت های پزشکی
 • اتاق عمل
 • بهداشت عمومی
 • بهداشت محیط
 • بهداشت حرفه ای  

 

ارائه خدمات علمی آزموشی فوق نتیجه تلاش اساتید و اعضای محترم هیات علمی و مربیانی است که با همراهی و مساعدت کارشناسان آموزشی و کارکنان کوشای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل نسبت به امر آموزش و تحقیق و پژوهش در ساحت مقدس دانشگاه اقدام می نمایند . 

شایان ذکر است در اینجا فقط سابقه آموزشی  مورد کنکاش و معرفی قرار گرفته ؛ و با موقعیت  و موفقیت های بهداشتی ، درمانی  و خدمات و پشتیبانی دانشگاه در منوی معاونت های مزبور  آشنا خواهیم شد .

اهداف

اهداف راهبردی:

 • حضور در عرصه بین‌المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
 • ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی،مالی وفیزیکی مرتبط با آموزش
 • تبدیل شدن  به یکی از قطبهای علمی در حوزه سلامت
 • ایجاد رشته های تحصیلی جدیدمورد نیازو توسعه تحصیلات تکمیلی
 • توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه
 • بهبود ارتباط ،تعامل و هماهنگی حوزه های آموزشی و پژوهشی با حوزه های اجرایی و ارایه خدمات سلامت
 • ارتقای کیفیت مراقبت های بالینی در مراکز آموزشی درمانی
 • تبدیل شدن به یکی از برترین دانشگاههای جهان اسلام
 • کسب جایگاه شایسته در بین دانشگاه های دنیا
بخش ها
 • معاونت درمان ،معاونت بهداشتی ،معاونت غذا ودارو ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع ،معاونت آموزش ،معاونت تحقیقات وفناوری ،معاونت دانشجویی وفرهنگی .
 • دانشکده ها: دانشکده پزشکی و پیراپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ، دانشکده پرستاری ومامایی ، دانشکده بهداشت ، دانشکده پرستاری مامایی خلخال - دانشکده پرستاری مامایی مغان
 • مراکز آموزشی درمانی :مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره ،مرکز آموزشی درمانی فاطمی ،مرکز آموزشی درمانی علوی ،مرکز آموزشی درمانی بوعلی ،
 • کلینیک ارس (مرکز ثبت سرطان)
 • مراکز توسعه تحقیقات بالینی
توانمندیها

ارتقای نظام توانمند سازی اعضای هیئت علمی

 

موفقیت های پژوهشی

دریافت ضریب تاثیر از پایگاه استنادی علوم  جهان اسلام ISC توسط مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نمایه مجله دانشگاه در پایگاه استنادی Index Copernicus

برگزاری دو کنگره بین المللی

 
پیام معاونت پژوهش

علم پزشکی میراثی بر جای مانده از تاریخی کهن می باشد که همواره بر صفحات آن افزوده می گردد. از آنجائیکه فعالیت های هدفمند پژوهشی در کشور می تواند نقش عمده ای را در تولید علم و رهایی کشور از وابستگی خود به محصولات پزشکی و بهداشتی داشته باشد . معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علومم پزشکی اردبیل با سعی و تلاش گسترده اعضا هیات علمی خود توانسته است قدمهای مهمی در ارتقائ کمی و کیفی پژوهش بردارد .

امید است  توفیق داشته باشیم تا به عنوان عضوی از جامعه علمی کشور در حد توان به تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی  در زمینه پژوهش و فناوری بپردازیم.